GIỚI THIỆU VỀ BÁC SĨ GIA ĐÌNH

Y học gia đình la một chuyên ngành Y khoa ra đời trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Chu…

Chi tiết

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ Y HỌC GIA ĐÌNH Căn cứ qui chế đào tạo của Bộ Y tế, Bộ G…

Chi tiết

GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM

Danh sách cán bộ giảng Trung tâm Đào tạo Bác sĩ gia đình Đại học Y dược thành phố Hồ Chí…

Chi tiết

sitemap

YH

Y HỌC GIA ĐÌNH

YH-I-1

.      |_ Tổng quan

YH-I-1-1

.      .      |_ Giới thiệu về Bác Sĩ Gia Đình

YH-I-1-2

.      .      |_ Các hệ đào tạo

YH-I-1-3

.      .      |_ Giảng viên trung tâm

YH-I-2

.      |_ Hoạt động

YH-I-2-1

.      .      |_ Chuyên khoa I

YH-I-2-2-1-1

.      .      .      |_ Thông tin

YH-I-2-2-1-2

.      .      .      |_ Bài giảng

YH-I-2-2

.      .      |_ Định hướng

YH-I-2-2-1

.      .      .      |_ Thông tin

YH-I-2-2-2

.      .      .      |_ Bài giảng

YH-I-3

.      |_ Đại cương

YH-I-4

.      |_ Tin tức

GD

GIẢNG DẠY

GD-1

.      |_ Y học gia đình

GD-1-2

.      .      |_ Chuyên khoa I

GD-1-3

.      .      |_ Chuyên khoa II

GD-1-4

.      .      |_ Định hướng

GD-1-5

.      .      |_ CME

GD-2

.      |_ Sư phạm y học

GD-2-1

.      .      |_ Tâm lý

GD-2-2

.      .      |_ Y

GD-3

.      |_ Y học chứng cứ

GD-3-1

.      .      |_ Lý thuyết

GD-3-2

.      .      |_ Thực hành

GD-4

.      |_ Nghiên cứu khoa học

GD-4-1

.      .      |_ Sư phạm y học

GD-4-2

.      .      |_ Tâm lý

GD-4-3

.      .      |_ Lâm sàng

DA

DỰ ÁN

DA-1

.      |_ PIC

DA-2

.      |_ MUS

TYK

TIN Y KHOA

TYK-1

.      |_ Thường thức

TYK-2

.      |_ Tin tức

CN

CHỦNG NGỪA

MD

MOODLE

LH

LIÊN HỆ

EN

ENGLISH

 

NGHIÊN CỨU ( ILI)

THÔNG TIN HỮU ÍCH

  • Thời Tiết

  • Lịch

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5
Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
Điện thoại : (+84) 8 3855 8411
Nội dung: TS.BS Lê Thanh Toàn 
Thiết kế  : Trịnh Duy Phương


Liên kết trên mạng xã hội.Cài đặt toolbar!