GIỚI THIỆU VỀ BÁC SĨ GIA ĐÌNH

Y học gia đình la một chuyên ngành Y khoa ra đời trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Chu…

Chi tiết

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ Y HỌC GIA ĐÌNH Căn cứ qui chế đào tạo của Bộ Y tế, Bộ G…

Chi tiết

GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM

Danh sách cán bộ giảng Trung tâm Đào tạo Bác sĩ gia đình Đại học Y dược thành phố Hồ Chí…

Chi tiết

Thông tin

Dự Án PIC 2010

Dự án PIC 2010

Dự Án PIC 2010 - Tăng cường công tác chăm sóc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam
Vừa qua Trung tâm Đào tạo Bác sĩ Gia đình đã ký kết thành công một dự án lớn với trường Đại học Liege, Bỉ về việc tăng cường công tác "Chăm sóc sức khỏe ban đầu". Thỏa ước này được xây dựng trên cơ sở thống nhất giữa 3 bên
-      Khoa Y học tổng quát của trường đại học Liège, mà đại diện là trưởng khoa, giáo sư Didier GIET, người khởi xướng dự án phía Bỉ.
-      Trung tâm đào tạo bác sĩ gia đình của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, mà đại diện là trưởng trung tâm, phó giáo sư Phạm Lê An, người khởi xướng dự án phía Việt Nam.
-      Sở y tế TP Hồ Chí Minh, mà đại diện là giám đốc, bác sĩ Nguyễn Văn Châu.

Thống nhất các điều khoản sau :

Điều 1 : Bối cảnh

« Tổ chức hợp tác đại học vì sự phát triển» (CUD) đã phát triển Dự án «tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam » trong khuôn khổ Chương trình liên đại học điểm 2010.
GS. Didier Giet và GS Phạm Lê An là những người khởi xướng của Dự án này.
BS Nguyễn Văn Châu là người đại diện cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ kinh phí dự án PIC, các khoản chi phí chỉ được sử dụng cho các trường đại học tại chỗ. Trong trường hợp cụ thể này, tổ chức CUD đã chấp nhận chủ trương trang bị cho các trạm y tế, nơi sẽ trở thành địa điểm thực hành và nghiên cứu của các trường đại học đối tác nằm trong Dự án. Tuy nhiên, tổ chức CUD cũng đặt điều kiện cho Dự án là phải có thỏa ước ký kết giữa các đối tác liên quan.

Điều 2 : Các hoạt động triển khai tại trạm y tế

Các bên tham gia ký kết cam kết chỉ sử dụng các nguồn quỹ của Dự án cho các hoạt động tài chính của các trạm y tế nếu các hoạt động này có liên quan đến các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ công tác cho các trường đại học thành viên, cũng như các hoạt động đó phải phù hợp với các mục tiêu của Dự án. Các hoạt động dự kiến tại các trạm y tế thuộc Dự án sẽ được cung cấp kinh phí bởi Trung tâm đào tạo Bác Sĩ Gia Đình-Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Khoa Y học tổng quát của đại học Liège sẽ hoàn trả lại phần tiền tạm ứng của Trung tâm đào tạo Bác Sĩ Gia Đình-Đại học Y Dược trên cơ sở các hóa đơn-chứng từ hợp pháp.

Điều 3 : Đầu tư và trang thiết bị cho các trạm y tế

Việc mua sắm các trang thiết bị dự kiến cho các trạm y tế nằm trong Dự án có thể được chi trả bởi Trung tâm đào tạo bác sĩ gia đình-Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Khoa y học tổng quát của trường đại học Liège sẽ hoàn trả phần tạm ứng cho trung tâm y học gia đình-trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trên cơ sở các hóa đơn-chứng từ hợp pháp. Các trang thiết bị này sẽ được sử dụng bởi các trạm y tế nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của trung tâm y học gia đình-trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Các trang thiết bị này nhằm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và các công tác của các trường đại học thành viên, phù hợp với mục tiêu của Dự án. Việc bảo quản, bảo trì, và sử chữa trực thuộc trách nhiệm của các trạm y tế sử dụng các thiết bị đó.
Những khoản đầu tư và chi phí hoạt động liên quan đến thỏa ước này trong suốt thời gian thực hiện dự án bao gồm:

-      Sửa sang các trung tâm y tế                              3000 EUR

-      Trang thiết bị tin học cho các trung tâm y tế        4000 EUR

-      Chi phí internet cho các trung tâm y tế                4000 EUR

-      Trang thiết bị y khoa                                          6000 EUR

-      Tài liệu và sách                                                  2000 EUR

Điều 4 : Quảng bá
Các bên ký kết cam kết quảng bá Dự án thông qua việc dán logo của tổ chức CUD trên các thiết bị được trang bị trong khuôn khổ Dự án.
Điều 5 : Tính Bền vững
Khi Dự án kết thúc, các bên ký kết cam kết rằng các trang thiết bị của trạm y tế trang bị từ nguồn kinh phí của Dự án sẽ được bảo quản tại chổ nhằm đảm bảo tính bền vững của Dự án
Thỏa ước này được làm thành 3 bản, tại TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2010
GS. Didier Giet,
Trưởng Khoa Y Học Tổng Quát, Đại học Liège

GS.Phạm Lê An,
Trưởng Trung Tâm Đào Tạo Bác Sĩ Gia Đình, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

BS Nguyễn Văn Châu,
Giám Đốc, Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh

THƯ VIỆN ẢNH

NGHIÊN CỨU ( ILI)

THÔNG TIN HỮU ÍCH

  • Thời Tiết

  • Lịch

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5
Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
Điện thoại : (+84) 8 3855 8411
Nội dung: TS.BS Lê Thanh Toàn 
Thiết kế  : Trịnh Duy Phương


Liên kết trên mạng xã hội.Cài đặt toolbar!